O mnie

kilka słów o mojej pracy

main_img

Witam Państwa

na mojej stronie

Jestem wykwalifikowanym specjalistą w zakresie ginekologii i położnictwa od 1993r. Zajmuję się głównie diagnostyką prenatalną, diagnostyką ciąży w kierunku wad wrodzonych oracz chorób genetycznych płodu zgodnie z certyfikatem FMF (Fetal Medicine Foundation z siedzibą w Londynie). Wykonuję badania konsultacyjne w przypadku podejrzeń nieprawidłowości płodu postawionych w innych ośrodkach. Dysponuję szerokim wachlarzem badań prenatalnych. W trudnych przypadkach korzystam z konsultacji krajowych ekspertów. Zajmuję się opieką nad kobietą w ciąży zarówno fizjologicznej jak i powikłanej. W zakresie usług ambulatoryjnych służę pomocą w diagnostyce przyczyn niepłodności. Wykonuję ultrasonograficzny monitoring cyklu. W zakresie ginekologii służę informacjami na temat leczenia chorób kobiecych. Posiadam drugą specjalizację w zakresie perinatologii.

Charakterystyka zainteresowań naukowych:

Do głównych zainteresowań należy: medycyna matczyno-płodowa, hemodynamika matczyno-płodowa, ultrasonografia Dopplerowska oraz markery biochemiczne niedotlenienia płodu. Metody biofizyczne nadzoru nad płodem i nowe techniki obrazowania w położnictwie i ginekologii.

Autor i współautor stu dwudziestu oryginalnych prac naukowych, sześćdziesięciu czterech rozdziałów w podręcznikach, redaktor dwóch publikacji książkowych oraz stu trzech komunikatów zjazdowych. Szereg z prac zostało opublikowanych w renomowanych czasopismach zagranicznych z Impact Factor (IF).

Kierownik Katedry Położnictwa i Kliniki Medycyny Matczyno-Płodowej, Ginekologii i Neonatologii Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, mieszczącej się w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy.

Uzyskane stopnie i tytuły:

 • Lekarz – 1987 Akademia Medyczna w Poznaniu
 • Doktor Nauk Medycznych – 1993 Akademia Medyczna w Poznaniu
 • Specjalista Położnictwa i Ginekologii – 1993
 • tytuł PhD – 1997 Uniwersytet w Lund Szwecja
 • doktor habilitowany – 2001 Akademia Medyczna w Poznaniu
 • docent – 2001 Uniwersytet w Lund Szwecja
 • profesor – 2007 profesor CM UMK
 • profesor nauk medycznych – 2009 Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
 • profesor – 2009 CM UMK profesor nadzwyczajny
 • profesor – 2011 CM UMK profesora zwyczajny

Certyfikaty:

 • Certyfikat Skriningowego Badania Serca Płodu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
 • Certifikat Sekcji Echokardiografii Płodowej – badania przesiewowe serca płodu
 • Certifikat oceny serca płodu Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
 • Certyfikat badań prenatalnych Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
 • Certyfikat Difficult Questions –Advanced Fetal Medicine Foundation Course on Fetal Medicine
 • Certyfikat badań dopplerowskich Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
 • Certyfikaty The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 11-14 tygodniem
 • Certyfikaty The Fetal Medicine Foundation na wykonywanie badań USG w ciąży pomiędzy 11-14 tygodniem wraz z oceną kości nosowej, badania przepływów dopplerowskich przez przewód żylny
 • Certyfikat Sekcji Ultrasonograficznej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego na wykonywanie badań USG w Położnictwie i Ginekologii

Członkostwo w organizacjach naukowych:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
 • CzłonekPolskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej
 • Członek Zarządu Sekcji Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
 • Członek International Society of Ultrasound in Obstetrics and Genecology
 • Członek- założyciel Doppler Perinatal Group
 • Członek Południowo Szwedzkiego Towarzystwa Ginekologiczno-Położniczego
 • Członek Krajowego Zespołu Programu Monitorowania i Poprawy Pierwotnej Profilaktyki Wrodzonych Wad Rozwojowych w Polsce
 • Członkostwo w redakcjach naukowych:
 • Ginekologia Polska
 • Kliniczna Perinatologia i Ginekologia

Projekty badawcze:

 • Uczestnik w pracach europejskiego zespołu ds. markerów biofizycznych i biochemicznych niedotlenienia u płodu
 • Współudział w pracach mających na celu ocenę przydatności badawczej oraz klinicznej nowej techniki dopplerowskiej – Angiografii Dopplerowskiej (ang. Power Doppler) w Europie.
 • Współudział we wdrażaniu technik ultrasonografii trój- i czterowymiarowej w diagnostyce układu krążenia u płodu na terenie Polski
 • Wdrażanie nowej techniki STAN nadzoru płodu w okresie porodu na terenie Polski.

Reprezentowanie nauki polskiej za granicą:

 • Nawiązanie w 1993 roku i trwającej do dnia dzisiejszego współpracy z Uniwersyteckimi Szpitalami Ginekologiczno-Położniczymi w Malmo i Lund, Szwecja.
 • Autor i współautor stu pięciu komunikatów zjazdowych, biorący udział czynny w zjazdach i konferencjach jako autor prezentujący bądź uczestnik dyskusji „okrągłego stołu”, jak również prowadzący sesje jako zaproszony wykładowca.
 • W latach 1993-2013, brał udział jako uczestnik i zaproszony wykładowca, w szeregu kursów krajowych i międzynarodowych z zakresu ultrasonografii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień hemodynamiki matczyno-płodowej.
 • Jedyny recenzent z Polski nadsyłanych prac na 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 25Światowy Kongres Ultrasonografii w Położnictwie i Ginekologii, które odbyły się we Florencji w październiku 2008, Chicago w sierpniu 2008 roku, w Hamburgu w sierpniu 2009 roku, w Pradze w październiku 2010 roku, w Los Angeles we wrześniu 2011 roku, Londynie w październiku 2012, Sydney w październiku 2013 roku, Barcelonie w październiku 2014 roku.Montreal 2015

Udział w licznych zagranicznych kursach doskonalących z zakresu ultrasonografii oraz medycyny matczyno-płodowej, między innymi:

 • „Fetal malformations”, Malmo 1994
 • „Vaginal ultrasound”, Goteborg 1995
 • „Doppler in obstetrics and gynecology”, Malmo 1995
 • “Fetal Echocardiography”, Malmo 1996
 • “Fetal malformations”, London 2001
 • “First trimester screening”, Katowice 2004
 • “Fetus as a Patient”, Poznań 2006
 • “Fetal Medicine Congress” Warszawa 2008
 • “Fetal malformations and echocardiography”, ISUOG London 2009
 • “The use of new technologies in perinatal medicine”, ISUOG Paris 2012

Nagrody

 • 2001 – główna nagroda Komitetu Naukowego 5-tego Światowego Kongresu Medycyny Perinatalnej za pracę „Fetal hepatic artery blood flow velocimetry in normal and high risk pregnancy”.
 • Zespołowa Nagroda Ministra Zdrowia w 2002 roku
 • Zespołowa Nagroda Ministra Zdrowia w 2006 roku

Zachęcam do odwiedzania strony internetowej, na której znajdziecie Państwo informacje na tematy dotyczące problemów zdrowotnych występujących w ciąży, w czasie porodu i połogu oraz chorób kobiecych.

_
BLOG
Aktualności, artykuły, porady,
Zobacz